6 manieren om de organisatorische effectiviteit te verbeteren door middel van transformationeel leiderschap

Door de COVID-2020-pandemie van 19 waren veel bedrijven genoodzaakt om snel en onverwacht over te schakelen naar werken op afstand. Hoewel er veel bedrijven zijn die het grootste deel van hun personeel op afstand laten werken, plannen anderen een eventuele terug naar kantoor of op zoek naar hefboomwerking hybride werkregelingen. Ongeacht de beslissing, organisatorische effectiviteit is de sleutel tot het handhaven of verhogen van de productiviteit en het bereiken van gewenste doelstellingen.

Organisatorische effectiviteit is ook onontbeerlijk in een groot aantal zakelijke gebieden en levert verschillende voordelen op, waaronder:

Bedrijven met een hoge mate van organisatorische effectiviteit zullen continu profiteren van de bovenstaande voordelen en uiteindelijk succes op de lange termijn ervaren. Slimme bedrijfsleiders die dergelijke resultaten in hun organisaties willen bereiken, maken doorgaans gebruik van een transformationele stijl van leiderschap.

Transformationeel leiderschap beschrijft een unieke managementstijl die door charismatische leiders wordt gebruikt om medewerkers te inspireren en motiveren. In plaats van te opereren achter bureaucratische en hiërarchische managementstructuren, brengt transformationeel leiderschap communicatie naar voren, waardoor bedrijfsleiders en managers kunnen communiceren met werknemers op alle niveaus, met name eerstelijnswerkers. Transformationele leiders zijn proactief over:

  • Een beter managementsysteem creëren waarmee hun organisaties doelstellingen kunnen bereiken en overtreffen
  • Verbetering van de klantervaring en waarde
  • Prestaties en betrokkenheid van medewerkers verbeteren
  • Risico's aanpakken en beperken
  • Ineffectieve workflows beoordelen en productieve strategieën ontwikkelen die positieve verandering stimuleren

Laten we, om deze resultaten te bereiken, eens kijken naar zes manieren waarop bedrijfsleiders de effectiviteit van de organisatie kunnen verbeteren door middel van transformationeel leiderschap.

1. Betrokkenheid van medewerkers stimuleren

Een van de manieren waarop transformationele leiders de effectiviteit van de organisatie verbeteren, is door de betrokkenheid van werknemers op alle niveaus te vergroten. Door een sterker persoonlijk gevoel van betrokkenheid bij het personeel te creëren, worden individuele werknemers ertoe aangezet om eigenaarschap en verantwoordelijkheid te nemen voor hun aandeel in het bereiken van zakelijke doelstellingen en resultaten. Een dergelijke sterke betrokkenheid van werknemers vertaalt zich in hogere productiviteitsniveaus en inspireert werknemers om meer tijd en moeite te besteden aan het verzekeren van bedrijfssucces.

2. Professionele ontwikkeling

Transformationele leiders willen het beste voor werknemers, zowel in hun persoonlijke als professionele leven. Als zodanig dringen ze er bij werknemers op aan om verdere opleiding en training te volgen en alles uit de kast te halen om deze werknemers te helpen de top te bereiken door middel van professionele ontwikkeling.

Het toewijzen van taken en verantwoordelijkheden aan ondergeschikten draagt ​​in grote mate bij aan het vergroten van hun ervaring, expertise en vertrouwen. Dit is een geweldige manier om werknemers te helpen meer vaardigheden te verwerven waarmee ze hoger kunnen klimmen en door kunnen gaan naar meer veeleisende en lonende functies.

Naarmate werknemers meer verantwoordelijkheden op zich nemen, gaan ze zichzelf ook als leiders zien en dit kan de effectiviteit van de organisatie enorm vergroten door een cyclus van transformationeel leiderschap in de hele organisatie in stand te houden. Dit creëert ook een voortdurende pool van managementtalent van transformationele leiders die bedrijven kunnen gebruiken om te blijven groeien en de grenzen te verleggen.

3. Verandermanagement

Transformationele leiders verbeteren de effectiviteit van de organisatie door werknemers te helpen veranderingen effectief te beheren en flexibel te reageren op de veranderende behoeften van de markt. Dit kan worden bereikt door processen te verbeteren, verspilling/afleiding tot een minimum te beperken en fouten te verminderen, maar omvat ook effectieve communicatie en transparantie met uw personeel.

Transformationele leiders ontwikkelen verandermanagementsystemen die werknemers helpen zich aan te passen aan nieuwe werkomstandigheden, technologie en processen door middel van effectief bestuur en communicatie. In de loop van de tijd kan feedback van medewerkers worden verzameld en geanalyseerd om de effectiviteit van deze systemen te meten en waar nodig te verbeteren of aan te passen.

4. Samenwerking

Transformationele leiders begrijpen dat de sleutel tot organisatorische effectiviteit en innovatie ligt in persoonlijke en teamsamenwerking. Het is gemakkelijker om zakelijke doelen te bereiken wanneer teamleden naadloos functioneren en samenwerken, ongeacht de locatie.

Om een ​​cultuur van samenwerking te cultiveren, kunnen transformationele leiders regelmatig teambuilding-oefeningen organiseren om betere werkrelaties tussen werknemers te bevorderen, vooral voor organisaties met geografisch verspreide teams. Maar het belangrijkste is dat de hybride en externe arbeidskrachten van tegenwoordig toegang nodig hebben tot: handige en capabele samenwerkingstools die effectieve teamsamenwerking ondersteunen

5. De juiste statistieken gebruiken

Slimme bedrijfsleiders maken gebruik van transformationeel leiderschap om hun postpandemische werkplekstrategieën. Als zodanig is het essentieel voor bedrijfsleiders om een gegevensgestuurde aanpak om beslissingen te nemen die de hele organisatie in staat stellen om te slagen.

Dit maakt analytics een onmisbaar hulpmiddel voor de voortdurende implementatie en het succes van transformationele leiderschapsinitiatieven. Het meten van de impact van innovatieve strategieën kan transformationele leiders helpen op koers te blijven en te meten hoe dicht ze bij het bereiken van organisatorische effectiviteit zijn.

Humanyze's Future of Work-rapport analyseerde werkplekanalysegegevens en ontdekte dat er meer samenwerking plaatsvond tussen directe teamgenoten in vergelijking met pre-pandemie. Uit het rapport blijkt echter ook dat de samenwerking met managers en verlengde verbindingen afnam.

Om dit tegen te gaan en de effectiviteit van de organisatie te verbeteren, moeten transformationele leiders de zwakke verbindingen tussen interne, externe en hybride werknemers nauwlettend in de gaten houden, aangezien dit een directe invloed kan hebben op innovatie op middellange tot lange termijn.

6. Mentorschap

Transformationele leiders bereiken organisatorische effectiviteit op lange termijn door:

  • Het personifiëren van hoge normen van ethisch gedrag
  • Medewerkers helpen een gezonde balans tussen werk en privé te behouden
  • Evoluerende organisatiecultuur om het "algemeen belang" te bevorderen en de waarden, percepties, ambities en verwachtingen van werknemers te beïnvloeden.
  • Creativiteit/innovatie bevorderen en intellectuele nieuwsgierigheid stimuleren
  • Opvolgingsplanning

Dit laatste kan worden bereikt door ondergeschikten te begeleiden en hen op weg te helpen om transformationele leiders te worden.

Afsluiten

Transformationeel leiderschap daagt meestal de status-quo uit om snelle, ontwrichtende veranderingen door te voeren die traditionele bedrijfsactiviteiten hervormen. De verstoringen zijn echter meestal van korte duur en zijn noodzakelijk om op lange termijn verbeteringen in de organisatorische effectiviteit te bewerkstelligen.

Om de impact van dergelijke verstoringen te verminderen, is heldere, beknopte communicatie essentieel. Bedrijfsleiders die transformationeel leiderschap willen benutten, moeten werknemers een duidelijke visie geven op de visie, doelstelling en strategische richting van het bedrijf. Dit helpt werknemers om de lijn te volgen te midden van de verstorende veranderingen die zich kunnen voordoen.

Laatst bijgewerkt 22 februari 2022