Het succes van CEO's ontsluiten via gezondheidsstatistieken van de organisatie

Hoe sterk is uw bedrijf? Hoe presteer jij als CEO? Bestuurders, investeerders en andere belanghebbenden zijn op zoek naar tastbare manieren om het succes van bedrijfsleiders te meten. Ze hebben steeds meer oog voor de gezondheid van organisaties.

De gezondheid van een organisatie is een maatstaf die meet hoe goed een bedrijf functioneert en of het de veranderende uitdagingen van het huidige concurrentielandschap aankan. Door de gezondheid van uw organisatie te volgen, kunt u potentiële problemen identificeren voordat ze zich voordoen en kunt u voortdurend de kracht van uw personeel in de gaten houden.

Wetende dat de gezondheid van de organisatie steeds belangrijker wordt bij het bepalen van de beloning van managers en de effectiviteit van leiderschap, moet u proactief instrumenten en strategieën adopteren om dit aspect van uw organisatie te meten en te verbeteren en de risico's te beperken. People analytics is de sleutel om deze doelen te bereiken.

Mensenanalyse begrijpen

People analytics, een kerncomponent van HR Tech, is het proces van het verzamelen en analyseren van werknemersgegevens om de bedrijfsresultaten te verbeteren. Leiders zoals u, ook wel bekend als workforce analytics, kunnen deze inzichten gebruiken om weloverwogen beslissingen te nemen die de productiviteit, samenwerking, medewerkerstevredenheid en meer verbeteren. Met behulp van geavanceerde HR-analyses kunt u risicobeheer ook effectiever aanpakken door potentiële problemen te voorspellen en strategische oplossingen te bedenken voordat deze escaleren.

Think GartnerPeople analytics – en de specifieke subset van ‘workstyle analytics’ (WSA) – zijn een cruciale factor om bedrijven te helpen zich aan te passen aan steeds meer hybride werkomgevingen. WSA biedt inzichten in hoe ploegen werken en maakt gebruik van inzichten in de werkgewoonten van werknemers om patronen, gedrag en tendensen te begrijpen. Volgens Gartner zal een groot deel van het effectief maken van nieuwe werkstructuren liggen in de technologie die nodig is om werkstijlanalyses mogelijk te maken. De werkstijlen en het gedrag van werknemers veranderen snel, en IT-organisaties moeten zich op basis van die veranderingen kunnen aanpassen en aan de behoeften van werknemers kunnen voldoen.

Het meten van de gezondheid van organisaties

De gezondheid van een organisatie is niet alleen een maatstaf voor prestaties, maar ook een voorspeller van duurzaamheid en veerkracht. Tijdens de COVID-19-pandemie van 2020 tot 2021 waren organisaties met een robuuste gezondheid bijvoorbeeld 59% minder kans op tekenen van financiële problemen. De kosten van een slechte betrokkenheid van medewerkers zijn aanzienlijk, en dit leidt tot niet-betrokken medewerkers 15% lagere winstgevendheid, wat zich vertaalt in bijna $16,000 aan verliezen per werknemer per jaar.

De gezondheid van een organisatie blijkt uit het vermogen om efficiënt te werken, zich snel aan te passen en voortdurend te groeien. Tools voor personeelsanalyse zijn essentieel voor het volgen van belangrijke statistieken die deze gezondheid meten, waaronder:

  • Omzettarieven: Deze cijfers geven aan hoe vaak werknemers het bedrijf verlaten. Een hoog personeelsverloop duidt vaak op ontevredenheid onder werknemers, wat de bedrijfsvoering kan verstoren en de wervingskosten kan verhogen.
  • Verzuimtarieven: Hoge verzuimcijfers, zoals vastgesteld in werkstijlanalyses, kunnen een weerspiegeling zijn van problemen met de gezondheid of het moreel van werknemers, wat kan leiden tot verminderde productiviteit.
  • Communicatiepatronen en teamdynamiek: Door te analyseren hoe teams communiceren en met elkaar omgaan, kunnen de prestaties worden geoptimaliseerd en potentiële conflicten worden aangepakt.
  • Betrokkenheids- en burn-outtrends: Het monitoren van deze trends in de context van werkstijlanalyses helpt burn-out te voorkomen en zorgt voor een hoog niveau van medewerkersbetrokkenheid, teaminteracties, communicatiepatronen en de impact daarvan. werkplekbeleid (bijvoorbeeld op kantoor, op afstand of in hybride schema's) op de productiviteit.

Naast deze maatstaven is het ook belangrijk om rekening te houden met de impact van de gezondheid van de organisatie op de financiële stabiliteit, klanttevredenheid en het innovatievermogen. Hoewel deze bredere aspecten niet rechtstreeks worden gemeten door personeelsanalyses, spelen ze een belangrijke rol in het algehele succes en de veerkracht van een bedrijf.

Door gebruik te maken van people analytics om deze indicatoren te monitoren, kunt u problemen vroegtijdig opsporen en tijdig bijsturen, zodat de organisatie wendbaar blijft en inspeelt op de behoeften van medewerkers. Deze proactieve aanpak is essentieel voor het behoud van een gezonde, productieve werkomgeving en het veiligstellen van de duurzaamheid van het bedrijf op de lange termijn.

Het meten van de gezondheid van de organisatie via tools voor personeelsanalyse

Voor een effectieve personeelsplanning is het essentieel om de gezondheid van uw organisatie voortdurend te monitoren. Deze aanpak zorgt ervoor dat strategische beslissingen aansluiten bij de veranderende behoeften en doelstellingen van uw personeel. Indicatoren zoals een daling van de productiviteit of negatieve feedback van werknemers geven aan dat veranderingen nodig kunnen zijn op basis van de bevindingen van gezondheidscontroles.

Opkomende tools voor personeelsanalyse, zoals Humanize zorgen voor een revolutie in de gezondheid van organisaties. Meer specifiek geeft geavanceerde trackingtechnologie vorm aan de toekomst van werk met AI-aangedreven inzichten en voorspellende mogelijkheden. Deze tools vergemakkelijken de automatisering van het verzamelen en analyseren van gegevens, zodat u eenvoudig het volgende kunt meten:

  • Betrokkenheidsstatistieken: Beoordeel hoe betrokken en gemotiveerd medewerkers zich voelen op het werk.
  • Uitlijningsstatistieken: Meet hoe goed de doelstellingen van werknemers overeenkomen met de doelstellingen van het bedrijf.
  • Capaciteitsstatistieken: Meet hoe effectief medewerkers hun werk beheren zonder zich overweldigd te voelen.

De SaaS-oplossing van Humanyze biedt een ongeëvenaarde dataset in de branche, waarbij 210 miljoen werkdagen van werknemers bij meer dan 30 Fortune 1000-bedrijven worden vastgelegd en meer dan 20 miljard interacties op de werkplek worden geconsolideerd. Met deze robuuste gegevens kunt u de prestaties van uw bedrijf vergelijken met branchebenchmarks. Door te begrijpen hoe u presteert ten opzichte van andere bedrijven, kunnen leidinggevenden de voortgang nauwkeurig volgen en een strategie bepalen om voorop te blijven lopen.

Door deze meetgegevens te monitoren, kunnen leiders problemen vroegtijdig opmerken en tijdig aanpassingen doorvoeren om de werkomgeving te verbeteren. Het integreren van feedbackmechanismen om de perspectieven van werknemers te verzamelen is ook van cruciaal belang. Deze aanpak geeft u dieper inzicht in de gezondheid van uw organisatie. Door deze indicatoren regelmatig te beoordelen, zorgt u ervoor dat uw bedrijf wendbaar blijft, inspeelt op de behoeften van medewerkers en klaar is voor duurzame groei. Het geven van prioriteit aan werkstijlanalyses is vooral van cruciaal belang voor bedrijven die overstappen op hybride werksystemen.

Gebruikmaken van people analytics voor de strategie van het management en de gezondheid van de organisatie

De integratie van people analytics binnen organisatiestructuren is cruciaal voor effectief management, inclusief het optimaliseren van beloningsstrategieën voor managers. Deze analyses zijn essentieel voor leidinggevenden en bestuursleden, die de inzichten gebruiken om de beloning af te stemmen op de gezondheid van de organisatie en de strategische doelen. Regelmatige controles van de gezondheid van de organisatie, afgeleverd via samenvattingen of CEO verteert, ervoor te zorgen dat het topmanagement goed op de hoogte blijft van de huidige gezondheid van het bedrijf.

Door regelmatig rapporten te ontvangen, kunt u weloverwogen beslissingen nemen die aansluiten bij de strategische doelstellingen van de organisatie, waardoor een dynamisch en responsief besluitvormingsproces mogelijk wordt. Deze voortdurende informatiestroom maakt tijdige aanpassingen van strategieën mogelijk op basis van de nieuwste gegevens, waardoor de organisatie wendbaar en proactief blijft.

Een verbeterde gezondheid van de organisatie helpt risico's te beheersen

Think McKinseygezonde organisaties tonen niet alleen veerkracht, maar lopen ook minder risico op financiële problemen, wat het belang van een gezonde werkomgeving onderstreept voor het verbeteren van het moreel van de werknemers en het verbeteren van de werkprestaties.

Maar wellicht nog belangrijker is dat het monitoren van de gezondheid van een organisatie kan worden gezien als een instrument voor risicobeheer. Door de relevante statistieken te monitoren en people analytics toe te passen, kunt u potentiële uitdagingen observeren en beperken voordat ze escaleren of zich binnen de organisatie verspreiden. Denk verder aan het belang van werkstijlanalyses als het gaat om bedrijven met verspreide, hybride arbeidskrachten waar fysieke observatie mogelijk niet mogelijk is.

Beschouw investeren in de gezondheid van uw organisatie als een verzekeringspolis voor de duurzaamheid van uw team en bedrijf op de lange termijn. Door de werkomgeving te optimaliseren zien bedrijven niet alleen het moreel en de prestaties verbeteren, maar ook aanzienlijke economische en strategische voordelen.

Volgens Gallup's State of the Global Workforce zijn dit bedrijven met een hoge mate van medewerkersbetrokkenheid rapporteren een 21% hogere winstgevendheid en ervaren lagere wervingskosten, wat leidt tot een sterkere marktpositie.

Het gebruik van people analytics voor risicobeheer beschermt niet alleen tegen mogelijke valkuilen, maar stimuleert bedrijven ook in de richting van duurzame groei en ontwikkeling. Door een gezonde werkomgeving te bevorderen, creëert u een veerkrachtiger, adaptiever en vooruitstrevender bedrijf, klaar om de dynamische markt van vandaag aan te pakken.

Ontgrendel de gezondheid en het succes van uw organisatie met Humanyze

Is uw organisatie klaar om de gezondheid te verbeteren en succes op de lange termijn te garanderen? Humanyze biedt de tools die u nodig heeft om uw personeelsbestand effectief te optimaliseren. Ontdek onze innovatieve oplossingen en hoe deze uw benadering van de gezondheid van uw organisatie kunnen transformeren.

Humanyze loopt voorop op het gebied van AI-aangedreven personeelsanalyses en helpt ondernemingen en middelgrote bedrijven bij het verbeteren van de bedrijfsprestaties en het behouden van werknemers. Ons platform biedt leidinggevenden en managers configureerbare rapportage en op rollen gebaseerde dashboards die de gezondheid van hun teams benadrukken, waardoor ze proactief menselijke problemen kunnen aanpakken.

Onze nieuwste SaaS-oplossing tilt HR-technologie en analytics naar een hoger niveau en biedt inzichten die verder gaan dan de basis. Dit platform transformeert de manier waarop organisaties in verschillende sectoren hun personeelsplanning beheren.

Humanyze werkt samen met CEO's die prioriteit geven aan de gezondheid van de organisatie binnen hun bredere bedrijfsstrategieën. Als u een leidinggevende bent die de gezondheidsstatistieken van uw organisatie wil vastleggen, vertalen en hierop actie wil ondernemen, meld u dan aan voor ons bètaprogramma of boek een demo <p></p>

Laatst bijgewerkt 15 mei 2024