De invloed van de werkruimte op de werknemerservaring

Het veranderende gezicht van het moderne kantoor

De manier waarop we werken is aan het veranderen: het kantoorwerk van vandaag draait minder om opdagen voor je 8-uursploeg en meer om teamdynamiek, flexibel werken en constante innovatie. Naarmate werkstijlen evolueren, heeft de fysieke ruimte meer impact op de werknemerservaring. Organisaties zijn bijvoorbeeld platter geworden met CEO's en leiderschapsteams die in open kantooromgevingen met werknemers zitten. Het debat over open kantoren versus gesloten ruimtes is luider geworden, kantoortrends veranderen en vastgoedprofessionals krijgen de taak om de ultieme werkruimte te creëren die de productiviteit stimuleert, de werknemerservaring verbetert en de samenwerking verbetert.

Inzicht in hoe teams werken, kan ons helpen te identificeren welke ruimtes succes bevorderen waarvoor

teams, en waarom. Een engineeringteam heeft mogelijk een ruimte nodig die meer "heads down, focus time" mogelijk maakt dan een verkoopteam, dat baat kan hebben bij een bruisende open ruimte. Het kan zinvol zijn om een ​​R&D-team dichter bij marketing te plaatsen, zodat er meer mogelijkheden zijn voor samenwerking en productfeedback. Het hebben van de juiste mensen in de juiste omgeving is de sleutel tot succes op lange termijn, en begrijpen wat de beste ruimte is, wordt essentieel.

Maar hoe?

Sociale netwerkanalyses helpen bedrijven te identificeren hoe teams in de hele organisatie verbinding maken door informatiestromen tussen teams, computers, URL's en andere bronnen in kaart te brengen. Deze netwerkpatronen kunnen ons waardevol inzicht geven in hoe een bedrijf werkt, hoe werknemers samenwerken en hoe deze relaties correleren met bedrijfsdoelstellingen zoals productiviteit en werknemersbetrokkenheid. Ze kunnen de kracht van verbindingen tussen teams en de organisatie in de loop van de tijd laten zien.

Waarom is het belangrijk?

Het blootleggen van netwerkpatronen kan helpen bij het identificeren van verschillende factoren die van invloed zijn op uw teams, zoals hoe goed teams in bepaalde omgevingen kunnen werken, hoe sterk de verbindingen tussen teams zijn en welke teams bij elkaar in de buurt moeten zijn om productief en samenwerkend te zijn. In de huidige werkomgeving is dit belangrijker dan ooit; Door de juiste teams bij elkaar te hebben, kunt u concurrerend blijven en tegelijkertijd de werknemerservaring verbeteren. Het zou moeilijk zijn om een ​​millennial te vinden die van plan is met pensioen te gaan bij hun eerste baan; de gemiddelde ambtstermijn bedraagt ​​minder dan twee jaar en de concurrentie om toptalent aan te trekken en te behouden is ongekend hoog. Een lage betrokkenheid betekent een hoog verloop, waarvan elke manager weet dat dit de productiviteit en het moreel verplettert, terwijl de kosten aanzienlijk stijgen. Bedrijfsleiders moeten identificeren hoe werknemers werken en contact maken met hun teams om een ​​omgeving te creëren die boeiend en productief is.

Werkt dit echt?

Ja. We zijn het er allemaal over eens dat een betrokken, gelukkig team veel meer kans maakt om een ​​goed producerend team te zijn. Dus hoe hebben we dit precies gezien?

Verschillen bij Europese bankfilialen:

Een grote Europese bank wilden begrijpen waardoor een van hun filialen meer dan 300% beter presteerde dan een andere, ondanks het feit dat ze vergelijkbare klantenbestanden hadden. Door sociale netwerken bloot te leggen onthulden ze een patroon; medewerkers in de best presterende vestigingen hadden aanzienlijk meer persoonlijke interacties gedurende de dag. Ondertussen hadden de slecht presterende kantoren duidelijke hiaten in de betrokkenheid en samenwerking van medewerkers.

Kantoorindeling die samenwerking beïnvloedt

Na analyse van communicatiepatronen en werkschema's bleek dat de slecht presterende vestigingen minder tijd kregen om als team samen te werken en vertrouwen op te bouwen. Terwijl medewerkers in de goed presterende vestigingen consequent met elkaar in interactie waren, waardoor het potentieel voor kennisdeling en teamwork toenam, liepen de minder presterende vestigingen deze belangrijke gesprekken mis. Analyse van de kantoorindelingsgegevens van beide vestigingen toonde aan dat een slecht kantoorontwerp de communicatiepatronen en de mogelijkheden voor samenwerking gedurende de dag in de slecht presterende vestigingen beperkte.

Kantoorruimte opnieuw inrichten om de omzet met 11% te verhogen

Met deze gegevens kon de bank verschillende benaderingen volgen om de samenwerking tussen medewerkers te verbeteren. Ten eerste hebben de slecht presterende vestigingen hun kantoorruimte opnieuw ontworpen om de interactie met de werknemers gedurende de dag te vergroten, inclusief herstructurering en implementatie van een roterend bureausysteem waardoor voorheen gescheiden werknemers met elkaar konden communiceren. Zowel slecht presterende als goed presterende branches hebben ook groepsbonusstructuren geïmplementeerd om de groepsprestaties en kennisuitwisseling aan te moedigen en fondsen toegewezen voor teambuildingactiviteiten. Als gevolg van de nieuwe initiatieven zagen de ondermaats presterende vestigingen de omzet het komende jaar met 11% stijgen tot $ 1 miljard.

Laatst bijgewerkt op 13 januari 2021