Bias meten: zorgen voor een continue en holistische strategie voor diversiteit, rechtvaardigheid en inclusie

Vooringenomenheid en discriminatie zijn al lang doorgedrongen in de samenleving, maar de laatste decennia hebben we kwalitatief hoogstaand onderzoek opgeleverd dat eindelijk de effecten van vooringenomenheid en discriminatie op de direct betrokkenen aan het licht heeft gebracht, en ook hoe deze de prestaties van organisaties belemmeren.

Deze whitepaper onderzoekt hoe bedrijven vooroordelen kunnen aanpakken en een gezondere, meer inclusieve organisatie kunnen creëren door continue meting van gedragsstatistieken en belangrijke bedrijfsgegevensbronnen.

Laatst bijgewerkt op 12 januari 2021