Verandering is onvermijdelijk, help uw mensen en organisatie er doorheen te gedijen

Verandering is zowel een kans als een verstoring. Met de wereldwijde veranderingen die we vandaag meemaken, is het absoluut noodzakelijk om de manier waarop we werken aan te passen om verhoogde stress en verminderde werknemerstevredenheid te verminderen. Verandering biedt de mogelijkheid om opnieuw te evalueren hoe uw team, uw organisatie en uzelf in de toekomst moeten werken. Als we ons aanpassen aan deze veranderingen, moeten we ons concentreren op twee aspecten die sterk worden beïnvloed: mensen en de gezondheid van de organisatie.

Focus op uw mensen

Teams hebben de juiste omstandigheden nodig om zich snel aan nieuwe situaties aan te passen, en het is de verantwoordelijkheid van iedereen in de organisatie om die basis te leggen. Op interpersoonlijk niveau moeten we dagelijks contact opnemen met teamleden om te begrijpen met welke aspecten van werk (of leven) ze worstelen en proberen hen de juiste hulpmiddelen of advies te geven om te helpen.

Deze benadering, hoewel redelijk standaard in normale tijden, wordt belangrijker tijdens perioden van snelle verandering. Managers en leiders moeten in gelijke mate betrokken zijn bij de rest van de organisatie, anders lopen ze het risico de voortgang maandenlang te verspillen. Ze moeten communiceren met eerstelijnsmedewerkers en andere delen van de organisatie om systematische problemen te begrijpen, omdat ze kunnen helpen bij het oplossen of verminderen van snelle veranderingen. Enkele van deze problemen zijn ervoor te zorgen dat werknemers voldoende focustijd hebben om hun doelen te bereiken en niet worden overspoeld met vergaderingen of dat nieuwe informatie iedereen in de organisatie bereikt.

Deze focus op mensen zal de gezondheid van uw organisatie helpen stabiliseren en verbeteren.

Inzicht in uw organisatorische gezondheid

Workplace Analytics is een krachtige tool voor organisaties in verandering die objectieve informatie levert zonder storend te zijn. Het gebruik van dit type analyse kan andere processen verbeteren en zelfs vervangen die normaal worden gebruikt om werkstromen en de gezondheid van de organisatie te begrijpen, zoals enquêtes en observatie-/interview-initiatieven die extra stress en afleiding voor werknemers kunnen veroorzaken. Door werkplekanalyses te gebruiken, kunt u zich concentreren op het begrijpen van de gezondheid van uw organisatie en de gedragsindicatoren van werknemersbetrokkenheid, teamproductiviteit en het aanpassingsvermogen van de organisatie.

Het inzicht dat uit deze analyses voortkomt, in termen van de nieuwe vorm van werkstijlen en de algehele staat van de organisatie, zal een directe impact hebben op hoe leiders de betrokkenheid en de teamproductiviteit verbeteren. Het is met name belangrijk om te begrijpen of mensen overuren of in het weekend moeten werken, of er de juiste balans is tussen vergaderingen en focustijd en of werknemers effectief contact maken met andere leden van de organisatie om hun doelen te bereiken. Waarschuwingssignalen op elk van deze gebieden moeten serieus worden genomen, omdat ze de werknemerservaring en de algehele prestaties van de organisatie ernstig aantasten.

Dit is des te meer reden waarom het begrijpen en meten van aanpassingsvermogen, met name flexibiliteit en hiërarchische structuur, essentieel is. Flexibiliteit betekent in deze context specifiek inzicht in de breedte van individuele netwerken en de mate waarin ze verbinding maken met managers en leiders in de bredere organisatie. Als het aanpassingsvermogen te laag is, is het bijna onmogelijk om snel genoeg te veranderen om de betrokkenheid en prestaties aanzienlijk te verbeteren tijdens perioden van verstoring.

Deze indicatoren, betrokkenheid, productiviteit en aanpassingsvermogen gecombineerd, geven ons een algemeen beeld van hoe gezond hun organisatie is. Elke verstoring van de gezondheid van uw organisatie heeft een directe impact op de resultaten en doelstellingen van het bedrijf.

Verandering, gepland en ongepland, is onvermijdelijk. Het is onze taak als leiders om onze organisatie te begrijpen, zodat we onze medewerkers kunnen helpen gedijen, zelfs in de meest turbulente periodes. Workplace analytics, belangrijk in stabiele tijden, is des te onmisbaarder in tijden van crisis.

 

Laatst bijgewerkt op 04 augustus 2021