Een farmaceutisch bedrijf introduceert culturele veranderingen om de prestaties te verbeteren

Prestatiekloof tussen teams

Een internationaal farmaceutisch bedrijf constateerde een grote prestatiekloof tussen zijn teams. Ondanks vergelijkbare producten en doelgroepen presteerden bepaalde marketing- en verkoopteams aanzienlijk beter dan andere. Het bedrijf wilde achterhalen waardoor deze teams zo succesvol waren en die kennis gebruiken om slecht presterende teams te informeren.

Samenwerking en teamproductiviteit meten

Humanyze-technologie werd ingezet om communicatiepatronen te identificeren en deze gegevens te vergelijken met werknemersenquêtes, kantoorindelingen en demografische gegevens van teams. Het Humanyze Elements Platform ontdekte dat werknemers die meer met hun teamleden omgingen, gelukkiger, meer betrokken bij hun werk en aanzienlijk productiever waren. De gegevens onthulden echter ook een opmerkelijke daling in energie en productiviteit met een groter dienstverband bij het bedrijf; slecht presterende teams hadden meer vaste medewerkers en waren minder productief.

Culturele veranderingen introduceren

Om de productiviteit te verhogen, introduceerde het bedrijf nieuw beleid om vaste medewerkers betrokken en gelukkig te houden op het werk. Ze brachten vaste medewerkers in contact met junior partners en introduceerden maandelijkse teambuildingactiviteiten, waardoor medewerkers met elkaar in contact kwamen. Na maandenlang nieuwe programma's te hebben getest om cultuur op te bouwen, hadden de slecht presterende teams de goed presterende teams ingehaald.

De netwerkgrafieken hierboven tonen de toename van teamcohesie en communicatie nadat nieuw beleid werd ingevoerd.

 

Laatst bijgewerkt op 14 januari 2021