Wat is personeelsanalyse? Waarom is het belangrijk?

Human resources (HR) is een essentiële afdeling in de meeste organisaties, die directe ondersteuning biedt aan werknemers terwijl ze de prestaties van werknemers en bedrijven beheren. Mensen, of menselijk kapitaal volgens zakelijke leerboeken, zijn ongetwijfeld het meest waardevolle bezit van een bedrijf. Zelfs in dit tijdperk van automatisering en big data wordt er weinig gedaan zonder de input en ondersteuning van medewerkers. Het verzamelen van feedback van medewerkers en betrouwbare werkplekgegevens is al lang een uitdaging. In het verleden vertrouwde het op enquêtes en andere kwalitatieve beoordelingen. Terwijl het HR-management blijft streven naar een beter begrip van de behoeften van werknemers, biedt personeelsanalyse een overtuigende nieuwe bron om dit doel te helpen bereiken.

Gegevens uit een recent brancherapport van Deloitte over menselijk kapitaal benadrukten het feit dat terwijl 85% van de bedrijven vindt personeelsgegevens belangrijk, slechts 42% houdt het actief in de gaten of is daartoe bereid. Dit vertegenwoordigt een grote kloof tussen kennis en praktijk bij veel bedrijfsleiders. Naarmate meer bedrijven nieuwe werkwijzen implementeren voor het verzamelen, beoordelen en interpreteren van personeelsgegevens, zullen we waarschijnlijk een toenemende mate van acceptatie zien. Door het vergroten van dataverwerkingskracht en software-automatisering is het ook mogelijk om met grote datasets te werken.

In dit bericht bespreken we waarvoor personeelsanalyse wordt gebruikt en hoe het de betrokkenheid en op werknemers gebaseerde beslissingen kan verbeteren. Gezien de complexiteit van het managen van individuen en teams, helpt het gebruik van personeelsanalyses het perspectief van HR-management te verschuiven van algemene kwalitatieve observaties naar kwantitatieve en gegevensgestuurde processen.

De definitie van personeelsanalyse

Workforce analytics, een subset van HR-analytics, omvat de: beheer en interpretatie van werknemersgerelateerde gegevens dat is gericht op de werkomgeving en de betrokkenheid tussen medewerkers en afdelingen. Het doel van het werken met deze gegevens is om een ​​beter begrip te krijgen van de belangrijkste dynamieken die van invloed zijn op de prestaties en besluitvorming binnen de organisatie. Een ander belangrijk onderdeel van personeelsanalyse is de vergelijking van interne gegevens met branchebenchmarks en werkgelegenheidsgegevens. Succesvol personeelsanalysebeheer kan helpen bij het interpreteren van trends, het beheren van arbeidsrisico's en het vergroten van de betrokkenheid.

Wat meet Workforce Analytics?

Personeelsanalyses kunnen worden onderverdeeld in drie hoofdcategorieën: productiviteit, betrokkenheid en aanpassingsvermogen. Door parameters in deze gebieden te meten, kunnen bedrijven een uitgebreid inzicht krijgen in de prestaties op de werkplek, inclusief hoe werknemers reageren op hun omgeving en op elkaar.

  • Productiviteit van medewerkers. Management en uitvoerend leiderschap spelen een belangrijke rol bij het mogelijk maken van de productiviteit van werknemers. Enkele voorbeelden van meetbare productiviteitsdynamiek zijn het onboardingproces, gegevensbeheer en -toegang en werkuren. Workforce analytics is gericht op het begrijpen van het onderliggende gedrag en de praktijken die plaatsvinden als gevolg van de bedrijfscultuur en verwachte normen.
  • Betrokkenheid van medewerkers. Betrokken medewerkers zijn productiever en toegewijd aan de missie van het bedrijf. Als medewerkers zich niet gewaardeerd en begrepen voelen, kan het ook moeilijk zijn om openhartige feedback te verzamelen die kan worden gebruikt om verbeteringen aan te brengen. Enkele belangrijke statistieken voor medewerkersbetrokkenheid zijn onder meer het behoud van medewerkers, mijlpalen in de ontwikkelingsplanning en interpretaties van de balans tussen werk en privé.
  • Organisatorisch aanpassingsvermogen. De COVID-19-pandemie heeft de vastberadenheid van zelfs de meest vindingrijke bedrijven benadrukt. Kijken naar de organisatorische hiërarchie, werkstijlen en benadering van verandermanagement zijn enkele van de manieren om: het aanpassingsvermogen van een bedrijf meten. Een andere belangrijke invalshoek die personeelsanalyses kunnen beoordelen, is het gebruik van interne en externe trendanalyse en hoe dit van invloed is op het stellen van doelen en besluitvormingsprocessen van een bedrijf.

Waarom is personeelsanalyse belangrijk?

Door personeelsanalyses te gebruiken, kan een bedrijf meer inzicht krijgen in historische werknemersgerelateerde trends en zijn eigen voorspellende modellen creëren voor toekomstig gedrag, verbeteringen en risico's. Met deze uitgebreide dataset is het ook gemakkelijker om mogelijke verbeteringen op de werkplek te evalueren en manieren te vinden om routinetaken te automatiseren en onproductief werk te elimineren.

Het is ook mogelijk om verschillende afdelingen duidelijker te vergelijken en de dynamiek te begrijpen die van invloed is op het vermogen van teams om samen te werken en samen te werken om gedeelde doelen te bereiken. Duidelijke conclusies trekken uit complexe datasets is nooit eenvoudig, en dit is vooral belangrijk als het gaat om het personeelsbestand. Door zich te committeren aan een analytisch raamwerk, kunnen bedrijven slimmere, snellere, datagestuurde beslissingen nemen en best practices ontwikkelen voor een volledig geoptimaliseerd personeelsbestand, wat resulteert in een toename van de werknemerstevredenheid, een verbeterde werknemerservaring en meer retentie. Personeelsanalyse kan een sleutelrol spelen wanneer bedrijven veranderingen doormaken, zoals pandemieën, fusies en overnames, waardoor organisaties beter begrijpen hoe samenwerking werkt (of niet werkt) en snel aanpassingen kunnen doorvoeren om soepele overgangen te garanderen, zoals teruggaan naar werken na de pandemie, teams integreren en dergelijke.

Personeelsanalyse wordt een steeds belangrijker hulpmiddel voor bedrijven die een echt boeiende werkplek willen ontwikkelen. Met de huidige cultuur van werken op afstand moeten werknemers op nieuwe manieren met elkaar in contact komen die heel anders zijn dan mogelijk was in een traditionele kantooromgeving. Het verkrijgen van nieuwe inzichten door het gebruik van data is een concrete manier om te profiteren van technologie en tegelijkertijd medewerkers de kans te geven zich te ontwikkelen.

Laatst bijgewerkt op 31 maart 2021