Wat is organisatiegedrag en waarom is het belangrijk?

De meest succesvolle bedrijfsleiders zijn degenen die voortdurend op zoek zijn naar manieren en strategieën om de prestaties te verbeteren, niet alleen door de productiviteit van werknemers te verbeteren, maar ook door hun werkplekervaring en werktevredenheid. Dit kan worden bereikt door te begrijpen hoe medewerkers met elkaar en het management omgaan en wat hen motiveert. Een manier om dit te doen is door de onderlinge relatie tussen individuele werknemers, teams en management te bestuderen om vast te stellen wat de meest effectieve werknemers onderscheidt.
Bodybuilding en winnaar: heat chartslees meer fitness, fysieke training, voeding en gezondheid: wetten van bodybuilding.
Dit is in wezen waar organisatiegedrag om draait.

Organisatorisch gedrag beschrijft de gedragsdynamiek die optreedt tussen groepen en individuen in een organisatorische setting. De volgende vijf elementen zijn de sleutel tot het bestuderen van organisatiegedrag:

  • Mensen
  • Structuur
  • Technologie
  • Sociaal systeem
  • Milieu

Inzicht in deze elementen en hun dynamische onderlinge relaties kan bedrijfsleiders helpen bij het bereiken van korte- en langetermijndoelen voor het verbeteren van de productiviteit en het succes van werknemers door informatie te verstrekken over strategieën rond training, voortdurende ontwikkeling, samenwerking en personeelsprocessen.

Het belang van het bestuderen van organisatiegedrag

In de kern analyseert gedrag van organisaties het effect van sociale en omgevingsfactoren die van invloed zijn op de manier waarop werknemers of teams werken. De manier waarop mensen met elkaar omgaan, communiceren en samenwerken is de sleutel tot het succes van een organisatie. Door deze parameters te analyseren en te begrijpen, kunt u het gedrag van organisaties gebruiken om de effectiviteit en efficiëntie van uw personeel. Het kan u ook helpen de volgende organisatie- en werkcultuurdoelen te bereiken.

Betere communicatiekanalen en protocollen

Individuele werknemers reageren verschillend op verschillende communicatiemethoden en gedragen zich op bepaalde manieren vanwege de structuur van de werkplek en de cultuur, waarden en doelen van de organisatie. Ze hebben de neiging om beter af te stemmen op teamgenoten en managers die hun gedragssterke punten weerspiegelen. Als zodanig kan een scherp begrip van organisatiegedrag het middenmanagement in staat stellen om effectievere teams te bouwen en beter te communiceren met eerstelijnsmedewerkers.

Door gebruik te maken van inzichten uit het bestuderen van organisatiegedrag kunt u begrijpen of uw werknemers beter reageren op een autocratisch of een ondersteunend managementmodel. Dit zorgt ervoor dat u een goed begrip heeft van het beleid, de communicatiekanalen en de prikkels waarmee uw medewerkers het beste kunnen presteren.

Comfortabele werkomgeving

Een van de belangrijkste voordelen van gedragsanalyse van organisaties is het creëren van een geschikte werkomgeving voor werknemers. Met veel ped steroïden te koop medewerkers nu werken vanuit huis, is het belangrijk voor bedrijfsleiders om een ​​positieve en stimulerende werkomgeving te creëren om naadloos te faciliteren teamcommunicatie en samenwerking. Als zodanig is de studie van organisatiegedrag essentieel voor bedrijven die zich willen aanpassen aan de verstoringen en uitdagingen als gevolg van zaken als de pandemie of verschuivingen in de marktwerking.

Managementstijl beïnvloeden

Slimme bedrijven data gebruiken om besluitvorming te stimuleren rond de vorming van hun bedrijfsstructuur. Als het management elke keer over de schouders van de werknemers meekijkt, wijst dit op wantrouwen, leidt tot micromanagement en leidt tot een negatieve cultuur op de werkplek.

Door deze trend te observeren door middel van organisatorische gedragsanalyse, nemen veel ondernemingen een plattere, meer lineaire (in plaats van hiërarchische) structuur aan om werknemers meer vrijheid te geven over hoe ze hun taken uitvoeren of met wie ze samenwerken. Een dergelijke structuur erkent de unieke verschillen tussen werknemers en stelt werknemers in staat een grotere stem te hebben en bij te dragen aan beslissingen die hen, hun teams en de grotere organisatie raken. Het stelt bedrijfsleiders ook in staat om een ​​sterkere relatie op te bouwen die geworteld is in communicatie, vertrouwen en transparantie met hun werknemers.

Een strategie voor winnende mensen bouwen

Medewerkers willen werken voor organisaties met een positieve cultuur en een aantrekkelijke werkomgeving. Ze willen ook opschieten met andere medewerkers en het management terwijl ze werken aan het bereiken van de doelen en doelstellingen van de organisatie. De uitdaging is om een ​​werkplek te creëren die vertrouwen, open communicatie en naadloze samenwerking bevordert en tegelijkertijd tegemoetkomt aan de unieke behoeften van individuele werknemers of bepaalde functies. Een maken strategie voor winnende mensen vereist dat bedrijfsleiders bepalen hoe ze omgaan met en de ontwikkeling van werknemers en werkcultuur koesteren. Het is in hoge mate een op relaties gerichte inspanning, en gedrag in de organisatie is de faciliterende spil.

Het beïnvloeden van human resource strategieën

Bedrijfsleiders kunnen de waarde van hun menselijk kapitaal verhogen door de complexe aard van werknemers en hun onderlinge relaties met anderen te bestuderen. De inzichten die een dergelijk onderzoek biedt, kunnen helpen bij het aansturen van hervormingen en strategieën op het gebied van human resources, vooral met recente bevindingen die laten zien dat ineenstorting van de balans tussen werk en privé (door meer thuiswerkend personeel). HR-personeel kan worstelende groepen identificeren die meer ondersteuning nodig hebben en motiverende hulpmiddelen toepassen (die uniek zijn voor de werknemers) om hen te helpen beter te presteren door hun werkplekervaring te verbeteren.

Conflictoplossing

Proactieve bedrijfsleiders smoren problemen in de kiem voordat ze uitgroeien tot grootschalige confrontaties. Het meten van organisatiegedrag kan helpen bij het preventief oplossen van conflicten door vast te stellen waar en waarom uw medewerkers problemen hebben met collega-teamgenoten en het management. Gedragsdynamiek kan u helpen de oorzaak van een probleem te begrijpen, het verloop ervan te voorspellen en mogelijke gevolgen te voorkomen voordat het probleem escaleert.

Afsluiten

Het kernconcept achter het bestuderen en toepassen van organisatiegedrag is de zekerheid dat een gelukkig en productief personeelsbestand resulteert in een succesvolle organisatie. Sterk puttend uit gedrags-/sociale wetenschappen en psychologie, heeft organisatiegedrag een mensgerichte benadering om een ​​prestatiegericht personeelsbestand te faciliteren. Als zodanig kan een diep begrip van het gedrag van organisaties en waarom het belangrijk is, bedrijfsleiders helpen de effectiviteit van hun personeelsbestand te vergroten.

Laatst bijgewerkt op 31 augustus 2022