Verrassende statistieken over de toekomst van werk

A Studie van het Wereld Economisch Forum laat zien dat maar liefst 65% van de kinderen die naar de basisschool gaan, zal gaan werken in velden die nu niet bestaan. Deze en andere voorspellingen over de toekomst van werk kunnen zowel voor bedrijfsleiders als werknemers verrassend zijn. Organisaties die zich niet bewust zijn van deze trends, kunnen niet voorbereid zijn om het werkplekbeleid aan te passen of hun personeelsstrategieën te ontwikkelen om af te stemmen op opkomende trends.

Laten we, om bedrijven te helpen zich adequaat voor te bereiden op wat komen gaat, eens kijken naar enkele verrassende statistieken over de toekomst van werk.

Groei van nieuwe beroepen en rollen voor zowel mensen als robots

Op dit moment, robots, machines en algoritmen zijn goed voor 29% van al het huidige werk. Dit percentage zal naar verwachting stijgen tot 42% in 2022 en 52% in 2025. Dit zal echter worden gecompenseerd door de groei van nieuwe beroepen die technische/ontwerpvaardigheden vereisen, evenals beroepen die afhankelijk zijn van menselijke eigenschappen en interactie. Naarmate AI- en automatiseringstechnologieën volwassen worden, zullen ze in staat zijn om meer geavanceerde taken uit te voeren op het gebied van administratieve, advies-, management-, coördinatie- en andere taken die redenering en besluitvorming vereisen.

Toegenomen vraag naar sociale en cognitieve vaardigheden

In de nabije toekomst zullen we een grotere vraag zien naar sociale vaardigheden zoals emotionele intelligentie, sociale invloed, leiderschap, onderhandelen, overtuigen, kritisch denken, enz. A Mckinsey-studie projecten dat de vraag naar dergelijke hogere cognitieve vaardigheden in de VS met maar liefst 26% kan toenemen.

Omscholing en bijscholing worden onmisbaar

Het World Economic Forum voorspelt dat werknemers gemiddeld 101 dagen bijscholing nodig hebben om zichzelf bij te scholen om de opkomende vaardigheidskloven te dichten. Organisaties en medewerkers die prioriteit geven aan het bijscholingsproces, lopen de concurrentie mijlenver voor.

De komst van een meer divers personeelsbestand

Door 2024, de percentage mannen in de Amerikaanse beroepsbevolking zal naar verwachting licht dalen tot 52.8%, terwijl het aandeel vrouwen zal toenemen tot 47.2%. Het toekomstige personeelsbestand wordt nog diverser in termen van identificatie, religie, cultuur, etniciteit, geslacht en andere demografische gegevens en kenmerken.

Slimme bedrijfsleiders en organisaties zullen beleid implementeren en kantoorlay-outs opnieuw ontwerpen om een ​​inclusieve werkcultuur te bevorderen die: faciliteert effectieve samenwerking tussen diverse teams. De meest effectieve manier om dit te doen, is door gebruik te maken van de juiste oplossingen om de individuele behoeften van het diverse personeelsbestand te begrijpen. Bijvoorbeeld, een toonaangevende Europese bank gebruikte Humayze-platform om te begrijpen hoe werkplekpraktijken en het ontwerp van fysieke ruimten kunnen bijdragen aan een betere cultuur en werknemerservaring, terwijl ook de teamprestaties en samenwerking kunnen worden verbeterd.

De opkomst van de digitale nomade

79% van de leidinggevenden geïnterviewd in een Accenture-studie stellen dat werk in de toekomst meer gebaseerd zal zijn op specifieke projecten dan op rollen. Dit komt overeen met onderzoeken die aangeven dat er mogelijk sprake is van over 1 miljard telewerkers tegen 2035. Een dergelijke toename van het aantal digitale nomaden kan een massale migratie uit stedelijke gebieden en metropolen veroorzaken.

Verhoogde inclusie

De alomtegenwoordigheid van werken op afstand zal het speelveld gelijkmaken en meer mensen met een chronische ziekte of handicap in staat stellen om het personeelsbestand te betreden of opnieuw te betreden en hun unieke vaardigheden bij te dragen. Direct, 14% van de externe werknemers een chronische ziekte of handicap heeft. 83% van die werknemers kon het personeelsbestand betreden vanwege werken op afstand.

Door gebruik te maken van werkplekgegevens kunnen bedrijfsleiders beter begrijpen wat deze werknemers nodig hebben en hoe ze beter kunnen samenwerken met teamleden. Dit case study laat zien hoe een multinationaal energiebedrijf de productiviteit en samenwerking verbeterde door gebruik te maken van inzichten verkregen van het Humanyze Platform om organisatorische veranderingen en besluitvorming te stimuleren.

Cyberbeveiligingsbewustzijn

Aan de andere kant verhoogt werken op afstand ook het cyberbeveiligingsrisico van organisaties en de werklast van IT-professionals. 54% van de IT-medewerkers zijn van mening dat werknemers die op afstand werken een groter cyberbeveiligingsrisico vormen dan degenen die op locatie werken. Als zodanig maken slimme organisaties van cyberbeveiliging een topprioriteit. Bedrijven kunnen zich voorbereiden op de toekomst van werk en het risico van werken op afstand verkleinen door:

  • Het organiseren van continue security awareness training voor hun personeel
  • Protocollen voor multi-factor authenticatie implementeren
  • Het gebruik van onbeveiligde wifi-verbindingen verbieden

De wildgroei aan coworking-ruimtes

Er zijn meer dan 19,000 co-working spaces in de wereld van vandaag, en dit cijfer zal naar verwachting de komende jaren exponentieel groeien. Sinds communicatie en eenzaamheid zijn de grootste uitdagingen voor thuiswerkers, de wildgroei en het toegenomen gebruik van gemeenschappelijke werkruimten kan helpen deze uitdagingen aan te pakken.

Afsluiten

De vele culturele en technologische verschuivingen waarvan we vandaag getuige zijn, vormen en luiden de toekomst van werk in. In alle sectoren en branches zal het werk steeds diverser, inclusief, geautomatiseerd en technologisch mogelijk worden. Dit zal echter worden gecompenseerd door een grotere vraag naar werknemers met emotionele intelligentie en cognitieve vaardigheden. Door zich proactief voor te bereiden op de verschuivingen en flexibel te blijven, zullen bedrijven en hun personeelsbestand beter worden gepositioneerd voor aanhoudend succes en de vele nieuwe kansen op de wereldmarkt.

Laatst bijgewerkt op 24 september 2021