Hoe een positieve werkcultuur de tevredenheid en productiviteit van werknemers beïnvloedt

Een positieve werkcultuur is van het grootste belang voor de organisaties van vandaag. Het biedt een concurrentievoordeel door de tevredenheid en productiviteit van medewerkers te verbeteren, wat op zijn beurt de medewerkerstevredenheid en behoud. Een positieve werkcultuur bevordert de betrokkenheid van medewerkers, draagt ​​bij aan het welzijn van medewerkers, motiveert medewerkers om te slagen en cultiveert een cultuur van samenwerking. Laten we eens nader bekijken hoe een positieve werkcultuur elk van deze factoren beïnvloedt om de tevredenheid en productiviteit van medewerkers te beïnvloeden.

Betrokkenheid van medewerkers bevorderen

Werknemers die werken voor een bedrijf met een positieve werkcultuur zijn meer betrokken omdat ze zich gewaardeerd en gesteund voelen door hun collega's en managers. Factoren die bijdragen aan een positieve werkcultuur die de betrokkenheid van medewerkers bevordert, zijn onder meer het hebben van open communicatielijnen tussen medewerkers en managers en het vermogen om feedback en input te geven over werkprocessen en projecten - en dat die feedback in overweging wordt genomen in plaats van het gevoel te hebben dat het wordt weggepoetst opzij, oa.

Wanneer werknemers het gevoel hebben dat aan hun behoeften wordt voldaan, dat hun zorgen en ideeën worden gewaardeerd en overwogen, hebben ze het gevoel een waardevolle bijdrage te leveren aan een groter doel. En omdat ze zich gewaardeerde medewerkers voelen, zullen ze eerder betrokken zijn bij nieuwe projecten en kansen, en zullen ze eerder deelnemen aan niet-verplichte activiteiten, zoals teambuildingactiviteiten buiten kantooruren. Deze grotere betrokkenheid helpt om sterkere verbindingen en vertrouwen tussen collega's en management te bevorderen, waardoor uiteindelijk een meer samenwerkende, ondersteunende omgeving wordt gecreëerd waarin iedereen denkt te kunnen slagen.

Gedragsgegevens kunnen bedrijven helpen de betrokkenheid van medewerkers te verbeteren, werknemerstevredenheid en productiviteit door inzicht te bieden in wat individuele werknemers motiveert, leiderschapsgedrag en -initiatieven te informeren en gegevensgestuurde strategieën te implementeren om samenwerking en prestaties te verbeteren. Bijvoorbeeld een multinationaal technologiebedrijf maakte gebruik van Humanyze's oplossing voor personeelsanalyse om de impact op de verschuiving naar werken op afstand als gevolg van COVID-19 te meten. Uit de gegevens bleek dat werknemers gemiddeld aanzienlijk langere werkdagen werkten nadat ze waren overgestapt op werken op afstand.

Hoewel deze gegevens in eerste instantie alarmerend kunnen zijn, onthult verdere analyse diepere contextuele inzichten om bedrijven te helpen beter geïnformeerde beslissingen te nemen. In dit geval ontdekte het bedrijf dat werknemers hun werk over een langere tijdspanne spreiden en gedurende de werkdag meer pauzes namen om aan persoonlijke zaken te voldoen - wat het gevoel van werk-privébalans van werknemers zelfs kan vergroten. Zonder het voordeel van diepere, meer contextuele inzichten, zou het bedrijf de eerste bevindingen verkeerd hebben geïnterpreteerd en betrokkenheidsstrategieën hebben geïmplementeerd die gericht waren op werknemers met een hoog risico op burn-out, wat waarschijnlijk niet effectief zou zijn geweest.

Bijdragen aan het welzijn van werknemers

Werkcultuur gaat over meer dan alleen de houding van werknemers en managers op het werk en in de omgang met collega's; het gaat ook om flexibiliteit, samenwerking, gezondheid en veiligheid en meer. Al deze factoren dragen bij aan een positieve werkcultuur en beïnvloeden het welzijn van de medewerkers. Een flexibel werkschema of remote of hybride werkmodel kan meer bieden werk leven balans, waardoor werknemers de flexibiliteit hebben om werk en persoonlijke taken bij te houden. Hierdoor kunnen werknemers zich bezighouden met hobby's en andere activiteiten die de mentale en fysieke gezondheid ondersteunen, wat resulteert in minder ziektedagen en een hogere productiviteit op het werk.

Hoewel flexibele werkregelingen kunnen bijdragen aan het welzijn van werknemers en op hun beurt de werknemerstevredenheid en productiviteit kunnen verhogen, is het van cruciaal belang om de impact te meten die dit soort werkcultuurinitiatieven op werknemers hebben. Bijvoorbeeld een toonaangevende autofabrikant een remote-first-werkmodel aangenomen waarin werknemers het grootste deel van de tijd thuis werkten, maar hen in staat stelden het kantoor te gebruiken wanneer dat nodig was om de flexibiliteit te verbeteren. Gebruikmakend van de Humanyze Organisatorisch Gezondheidsplatform™, ontdekte het bedrijf dat werknemers moeite hadden om een ​​evenwicht te vinden tussen het vinden van tijd voor geconcentreerd werk tijdens de 8-urige werkdag en het vinden van tijd voor zinvolle interacties.

Uit gegevens verzameld over een meetperiode van 9 maanden bleek dat meer dan de helft (55%) van de werknemers aan het einde van de periode van 10 maanden gemiddeld meer dan 9 uur per dag werkte, en de gegevens wezen ook op een daling van het aantal werknemers. het gevoel van verbondenheid en vertrouwen van medewerkers met collega's en management. Bovendien bleek uit een toename van vergaderingen en tijd besteed aan e-mailen, in combinatie met afname van statistieken met betrekking tot sociale contacten met collega's en het management - die van invloed zijn op het vermogen van werknemers om de informatie en context te krijgen die ze nodig hebben om prioriteit te geven aan hun werk en deadlines te halen - dat werknemers nog geen nieuwe manieren gevonden om met collega's en leiderschap om te gaan met de persoonlijke interactie die ze op kantoor gewend waren.

Gewapend met deze inzichten was het bedrijf in staat om gegevensgestuurde beslissingen te nemen om werkprocessen en communicatiepaden aan te passen om de behoeften van werknemers beter te ondersteunen en hen in staat te stellen een betere balans tussen werk en privéleven te behouden, wat bijdroeg aan het welzijn en de productiviteit van de werknemers.

Medewerkers motiveren om te slagen

In bedrijven met een positieve werkcultuur worden vaak beloningen en incentives aangeboden voor uitzonderlijke prestaties. Prestaties worden erkend door collega's en managers en successen worden zowel individueel als als team gevierd. Net als betrokken medewerkers, zijn degenen die zich erkend en beloond voelen voor persoonlijke en teamprestaties gemotiveerd om te slagen. En gemotiveerde medewerkers zullen eerder hun beste beentje voorzetten en hun beste inspanningen, vaardigheden en talenten inzetten voor elke taak.

Niet elke medewerker wordt echter even gemotiveerd door dezelfde beloningen en incentives. gebruik maken van een oplossing voor personeelsanalyse kan leiderschap helpen bij het identificeren van de grootste motivatoren voor individuele werknemers en het meten van de impact op beloningen en incentives op productiviteit en prestaties, waardoor leiders gerichte initiatieven kunnen creëren voor beloningen, erkenning en incentives die de grootste impact hebben op de tevredenheid en productiviteit van medewerkers.

Een cultuur van samenwerking cultiveren

In een recente onderzoek uitgevoerd door Humanyze, 73% van de respondenten zei dat het niet kunnen samenwerken met collega's de grootste uitdaging was waarmee ze werden geconfronteerd tijdens de COVID-19-pandemie. Een gebrek aan samenwerking maakt het moeilijk voor werknemers om de informatie en context te krijgen die ze nodig hebben van collega's en managers om hun werk uit te voeren en hun taken te prioriteren. Dit kan leiden tot miscommunicatie, wat leidt tot frustratie of onnodige tijd die wordt besteed aan het opsporen van informatie die gemakkelijker te verkrijgen is in een werkcultuur waarin samenwerking prioriteit geeft.

Samenwerking is echter niet alleen een punt van zorg in externe en hybride werkomgevingen; het heeft invloed op de tevredenheid en productiviteit van medewerkers in werkomgevingen op kantoor, te. In veel moderne organisaties is het niet alleen nodig om te communiceren met collega's in uw team, maar ook collega's van andere teams, afdelingen en zelfs werkplaatsen. Helaas werken teams vaak in silo's en vinden ze het moeilijk om met anderen buiten hun primaire teams te communiceren, hetzij omdat ze niet weten met wie ze moeten samenwerken of omdat ze niet weten hoe ze die moeten bereiken. In sommige gevallen is het een geval van uit het oog, uit het hart; collega's die elkaar niet zo vaak zien, zullen wellicht minder snel nadenken over het delen van informatie die van invloed kan zijn op hun werk.

Meerdere factoren kunnen de samenwerking beïnvloeden, van de kantoor lay-out tot de samenwerkingstoepassingen die door teams worden gebruikt. Een grote Europese bank ontdekte bijvoorbeeld dat een slechte kantoorindeling bijdroeg aan verschillen in communicatiepatronen en prestaties tussen een goed presterend filiaal en een slecht presterend filiaal. In de slecht presterende branche beperkte een kantoorindeling met meerdere verdiepingen de communicatiepatronen en beperkte mogelijkheden voor samenwerking gedurende de dag. Door gebruik te maken van personeelsanalyses, identificeerde de bank succespatronen, zoals meer persoonlijke interacties gedurende de dag, ondersteund door een meer collaboratieve kantoorindeling.

In een andere case study, een sportkleding bedrijf maakte gebruik van personeelsanalyses om de impact van recente wijzigingen in bouwopdrachten te meten. Uit de gegevens bleek dat de meeste samenwerking plaatsvond tussen werknemers in dezelfde of nabijgelegen gebouwen en dat hoe groter de afstand van elkaar, hoe kleiner de kans dat werknemers zouden samenwerken, zelfs via digitale kanalen zoals e-mail. Gewapend met deze inzichten was het bedrijf in staat om zijn bouwopdrachten opnieuw te beoordelen en opnieuw te configureren om teamlocaties op elkaar af te stemmen om een ​​betere samenwerking te ondersteunen en de hoeveelheid tijd die werknemers nodig hadden om van en naar vergaderlocaties te komen, te verminderen, wat bijdroeg aan een verhoging van de efficiëntie en productiviteit.

Dit zijn slechts enkele van de manieren waarop een positieve werkcultuur bijdraagt ​​aan de medewerkerstevredenheid en de productiviteit van medewerkers. Door ervoor te zorgen dat werknemers zich gehoord en gewaardeerd voelen, door werknemers te motiveren om te slagen door middel van gerichte beloningen en incentives, en door aan te tonen dat het welzijn van werknemers een prioriteit is, kunnen bedrijven een positieve, ondersteunende werkcultuur cultiveren die succes stimuleert.

Laatst bijgewerkt op 19 augustus 2021