Productiviteit van werknemers versus gewerkte uren: wat is het verschil?

Bedrijven die met succes creëren effectieve strategieën voor mensen vinden vaak de ideale balans tussen gewerkte uren en productiviteit van werknemers. Deze concepten bestaan ​​al vele jaren en blijven de drijvende kracht achter beslissingen over werving, verbeteringen op de werkplek en HR-strategieën. In dit bericht bespreken we het verschil tussen gewerkte uren en productiviteit.

Het bijhouden van het aantal gewerkte uren en de productiviteit van werknemers zou deel moeten uitmaken van een alomvattende strategie om de prestaties van het personeel te verbeteren. Het niet creëren van een productieve werkomgeving kan leiden tot burn-out en problemen het behouden van uw topmedewerkers. Hoewel deze concepten misschien ingewikkeld lijken, kunnen ze vaak effectief worden beheerd wanneer u de juiste strategieën implementeert en uw resultaten meet om continue gegevensgestuurde verbeteringen aan te brengen.

Wat zijn gewerkte uren?

De gemiddelde werkdag in de Verenigde Staten is 8 uur per dag, waarbij de typische werknemer 5 dagen per week werkt voor een totaal van 40 uur per week. Dit is wat de meeste HR-professionals beschrijven wanneer ze de term 'gewerkte uren' gebruiken om het aantal arbeidsuren per dag of per week te definiëren. Meestal betekent dit het aantal uren dat een werknemer op een baan aanwezig is en alleen geen rekening houdt met de tijd die wordt besteed aan niet-werkende activiteiten, zoals:

  • Praten met collega's
  • Online nieuws lezen
  • E-mail en sociale media checken
  • Roken
  • Eten of drinken
  • De telefoon gebruiken of vragen beantwoorden

Veel van deze activiteiten worden zeker gedaan in het voordeel van het bedrijf, maar veel zijn niet direct gerelateerd aan de output van de werknemers. Uit sectorgegevens blijkt zelfs dat de gemiddelde werknemer in de VS slechts voor gemiddeld 3 van elke 8 gewerkte uren. Deze realiteit is de belangrijkste reden om de focus te verleggen naar het concept van productiviteit van werknemers.

Wat is werknemersproductiviteit?

De productiviteit van werknemers is gedefinieerd als de hoeveelheid tastbare output (prestaties) geproduceerd door het individu gedurende een bepaalde tijdsperiode. Dit wordt in de Verenigde Staten vaak uitgedrukt in dollars per uur en kan ook worden gemeten op basis van andere statistieken, zoals voltooide resultaten of het feit of doelen en doelstellingen zijn bereikt gedurende een bepaalde periode. Productiviteit kan worden berekend op individueel, team-, afdelings- of bedrijfsniveau.

Veel bedrijven gebruiken deze gegevens als benchmark om te bepalen of ze in de loop van de tijd meer of minder bereiken. Het wordt ook vaak gebruikt om de prestaties te meten ten opzichte van andere bedrijven in dezelfde branche, van ongeveer dezelfde grootte of in dezelfde geografische regio. De productiviteit van werknemers is een uitstekende basismaatstaf om te gebruiken bij het ontwerpen van verbeteringen op de werkplek en in bedrijfsprocessen en bij het meten van de impact van die verbeteringen.

Waarom is het belangrijk om onderscheid te maken tussen gewerkte uren en productiviteit?

De bovenstaande definities helpen ons te begrijpen dat gewerkte uren en productiviteit beide in overweging moeten worden genomen bij het ontwikkelen van een effectieve werkcultuur. Als een werknemer een buitensporig aantal uren per week moet werken, kan hij op korte termijn een grotere output bereiken, maar dit zal waarschijnlijk niet duurzaam zijn. Hier zijn een paar belangrijke redenen waarom het belangrijk is om onderscheid te maken tussen gewerkte uren en productiviteit.

Gewerkte uren zijn niet gelijk aan prestaties

Sommige culturen geloven dat meer uren werken leidt tot betere prestaties en verwachten veel tijd van individuele werknemers. Er zijn ook veel sociaaleconomische factoren die deze verschillen beïnvloeden. Gegevens die individuele landen vergelijken toont aan dat veel ontwikkelde, geïndustrialiseerde landen een hoger productiviteitsniveau hebben met minder gewerkte uren, terwijl opkomende markten een lager niveau van werknemersproductiviteit en een groter aantal gewerkte uren zien. Meer uren alleen werken leidt niet altijd tot meer output.

Gewerkte uren en productiviteit zijn gecorreleerd

Het is onrealistisch om te verwachten dat medewerkers altijd met optimale productiviteit werken. Het menselijk lichaam heeft regelmatige pauzes en downtime nodig om te herstellen van periodes van intense focus, vooral bij het gebruik van elektronische apparaten. Ook is aangetoond dat wanneer het aantal uren wordt verhoogd tot boven een bepaald niveau, dit daadwerkelijk kan leiden tot een vermindering van de productiviteit. Slimme managers kijken samen naar gewerkte uren, prestaties en productiviteit om een ​​holistisch beeld te krijgen van de productiviteit van werknemers. Prestatiemanagementpraktijken en het gebruik van personeelsanalyses kan worden gebruikt om duidelijke statistieken bij te houden en effectieve verbeterplannen te ontwikkelen.

Het helpt de kans op burn-out te verkleinen

Zonder inzicht in de productiviteit van medewerkers en het aantal gewerkte uren, is het onmogelijk om een ​​goed beeld te krijgen van hoe uw personeel presteert. Als een bedrijf prestaties alleen meet op basis van doelen, kunnen bedrijfsleiders de kans missen om meer aan te moedigen werk leven balans en de effectiviteit te vergroten. Veel bedrijven merken dat wanneer ze duidelijke statistieken maken, trainingen en tools delen en om realtime feedback vragen, ze eindigen met gelukkigere en productievere werknemers.

Begrijpen hoe werkuren van invloed zijn op productiviteit is essentieel

In sommige gevallen kunnen langere werkuren een nadelige invloed hebben op de productiviteit, maar het is essentieel om een ​​volledig beeld te krijgen. Een multinationaal technologiebedrijf maakte bijvoorbeeld gebruik van de Humanyze Organisatorisch Gezondheidsplatform™ om de impact van de verschuiving naar werken op afstand op het personeelsbestand te meten. Uit de gegevens bleek dat werknemers gemiddeld langer werkten dan de gemiddelde werkdag voorafgaand aan de verschuiving naar telewerk. Aanvankelijk leek het erop dat langere werkdagen en meer werk buiten kantooruren leidden tot burn-out bij werknemers. Uit verdere analyse bleek echter dat werknemers hun werk over langere perioden spreiden en vaker pauzeerden om gezins- en persoonlijke taken uit te voeren.

Dit voorbeeld illustreert het belang van het analyseren van meerdere gegevenspunten om een ​​volledig beeld te krijgen van de productiviteit van werknemers. Gewapend met holistische personeelsanalyses kunnen bedrijven nauwkeuriger bepalen hoe factoren zoals werkuren, communicatie, de fysieke werkomgeving en andere factoren de productiviteit en algehele prestaties beïnvloeden.

Inzicht in de productiviteit van werknemers en de gewerkte uren kan HR- en leiderschapsteams helpen betere doelstellingen voor werknemersbetrokkenheid te ontwikkelen. Zelfs het aanmoedigen van pauzes en het helpen van managers om micromanaging te vermijden, kan een positief effect hebben op een werkomgeving. Door een duidelijke set meetbare prestatie-indicatoren te ontwikkelen, is het mogelijk om: een werkcultuur creëren die evenwichtig en zeer boeiend is.

Laatst bijgewerkt op 17 augustus 2021