Hoe HR- en bedrijfsleiders een strategie voor winnende mensen kunnen ontwikkelen

HR-strategie en people-strategie zijn al lang gecombineerd in één concept. Maar recentelijk hebben veel bedrijven ontdekt dat: het definiëren van op mensen gerichte initiatieven heeft hen in staat gesteld om betere prestaties te leveren. Traditioneel HR-management richt zich op onderwerpen als werving, personeelsbehoud, planning van voordelen en prestatiebeheer. Deze functies zijn een noodzakelijk onderdeel van elk bedrijf, maar een mensenstrategie heeft een heel andere benadering.

Het creëren van een personeelsstrategie omvat het definiëren hoe een bedrijf omgaat met en de ontwikkeling van zijn werknemers en werkcultuur voedt. Het is in hoge mate een op relaties gerichte inspanning en er moet rekening worden gehouden met de ontwikkeling van werknemersvaardigheden, leiderschapsprogramma's, de ervaring en tevredenheid van werknemers, en soortgelijke elementen. Een van de beste manieren om aan de slag te gaan met het ontwikkelen van een strategie voor winnende mensen voor uw organisatie, is door een werkdocument te maken waarin de belangrijkste overwegingen voor werknemersbetrokkenheid worden uiteengezet. Dit bericht geeft je enkele specifieke ideeën om je op weg te helpen met het maken van een plan.

Zoals bij alle inspanningen van medewerkers, is het belangrijk om regelmatig feedback te vragen van medewerkers in de hele organisatie. Dit helpt om gemeenschappelijke problemen onder het personeel te identificeren of nieuwe ideeën te vinden die mogelijk over het hoofd zijn gezien. Een effectieve mensenstrategie vereist veel leren van leiderschap en medewerkers, waardoor iedereen een uitstekende kans krijgt om nauwer samen te werken. Met een effectieve planning kunt u de betrokkenheid vergroten en de omzet verminderen, terwijl u invloed heeft op vele andere zinvolle mensenstatistieken.

Stel duidelijke doelen

Uw mensenstrategie moet: ondersteuning van de financiële doelstellingen van uw bedrijfsonderdelen en de algemene missie van het bedrijf. Aangezien het bestaande jaarlijkse proces voor het stellen van doelen al veel van de belangrijkste prestatiedoelen voor omzet en bedrijfsvoering moet definiëren, moet u zich richten op het afstemmen van de doelen van uw personeelsstrategie op deze bredere bedrijfsdoelstellingen. Welke lacunes in de vaardigheden moeten worden opgevuld op basis van de topprioriteiten? Zijn er bepaalde aspecten van teamwork en innovatie die verbeterd kunnen worden? Vragen zoals deze kunnen u helpen bij het definiëren van doelen voor uw personeelsstrategie. Daarnaast helpt het om duidelijk te zijn over wat je wilt bereiken bij het bepalen van een passend budget.

Regelmatige horizonscans uitvoeren

Leren is een belangrijk thema als het gaat om het bouwen van een strategie voor winnende mensen. Horizonscans zijn lange tijd een hulpmiddel geweest voor HR-professionals om inzicht te krijgen in verschillende interne en externe trends die van invloed kunnen zijn op de prestaties van medewerkers. Een van de meest populaire horizonscan-frameworks heet PESTLE, wat staat voor politiek, economisch, sociologisch, technologisch, juridisch en milieu. Onderzoek elk van deze gebieden op periodieke basis om een ​​lijst te vormen van factoren die van invloed kunnen zijn op uw werkcultuur. Dit zijn belangrijke datapunten die kunnen leiden tot betere beslissingen over werknemers- en leerinitiatieven.

Gebruik een verscheidenheid aan industriële benchmarks

Wanneer u uw werkcultuur en ontwikkelingsplannen voor mensen vergelijkt met externe benchmarks, gebruik dan altijd een verscheidenheid aan verschillende bronnen om nieuwe ideeën aan te moedigen en normen voor ontwikkelingsprogramma's te definiëren. Identificeer marktleiders die uitblinken in het creëren van een positieve bedrijfscultuur en het behouden van medewerkers en leer zoveel mogelijk over hun beleid en processen. Het kan zelfs nuttig zijn om niet-industriële benchmarks te overwegen om een ​​heel ander perspectief te krijgen. Als u veelbelovende strategieën identificeert die in andere sectoren worden gebruikt, overweeg dan hoe u die praktijken kunt aanpassen aan de behoeften van uw personeel.

Naast industriële en niet-industriële benchmarks, is het opzetten en meten van interne benchmarks die zijn afgestemd op de unieke context en cultuur van uw organisatie een handige manier om de voortgang in de loop van de tijd te volgen en te helpen beoordelen wat intern wel en niet werkt. Door gebruik te maken van niet-industriële benchmarks en tools zoals de indicatoren en metrische gegevens van Humanyze, kunt u interne benchmarks vaststellen om bij te houden waar uw bedrijf staat en hoe het trending is.

Definieer duidelijke statistieken

Selecteer bij het definiëren van prestatiestatistieken voor op mensen gebaseerde initiatieven de meest relevante datasets die mogelijk zijn. Deze parameters dienen als leidraad om ervoor te zorgen dat u vooruitgang boekt en een positieve impact heeft op uw medewerkers en werkcultuur. Ontwikkel een robuust meetsysteem met duidelijke methodieken voor besluitvorming en data-analyse. Hefboom mensenanalyses om relevante data te verzamelen en inzicht te krijgen in hoe uw teams daadwerkelijk werken.

Zorg voor leiderschap en buy-in van werknemers

Leiderschap is een cruciale factor in elke mensenstrategie. In veel opzichten zijn de acties van uw executive team en senior management de duidelijkste indicatoren van de waarden van uw bedrijf. Als het gaat om moreel, buy-in en toewijding, is het onmogelijk om een ​​brede acceptatie van uw personeelsstrategie te bereiken zonder de steun van senior leiderschap. Moedig leidinggevenden en senior management aan om een ​​actieve rol te spelen bij het ontwikkelen van de personeelsstrategie van de organisatie.

Door regelmatig ideaal gedrag onder leiders op alle niveaus te promoten, toont u uw toewijding aan de ideeën die in uw plan zijn uiteengezet. Door ervoor te zorgen dat werknemers toegang hebben tot en inzicht hebben in de leiderschapsrangen van uw bedrijf, helpt dit om groei, transparantie en communicatie en feedback te bevorderen, zodat de juiste soort leiderschapsinkoop niet wordt belemmerd door hiërarchische structuren.

Het ontwikkelen van competente leiders en goed presterende medewerkers gaat in feite over het ondersteunen van hen op een manier die hen in staat stelt te groeien en te leren. Een gedefinieerde mensenstrategie maakt het mogelijk om een ​​heel bedrijf af te stemmen op werknemersgerichte initiatieven die een blijvende impact kunnen hebben op de bedrijfscultuur. Door een zorgvuldig doordacht plan te ontwikkelen en gaandeweg gegevensgestuurde verbeteringen aan te brengen, bevordert u indrukwekkende prestaties en betrokkenheid.

Laatst bijgewerkt op 31 maart 2021